Prelucrarea datelor cu caracter personal

Asociatia Cercetasilor Traditionali ACT-RO, denumita in cele ce urmeaza ACT-RO, considera principiul respectarii confidentialitatii ca foarte important in relatia cu membrii sai. Toate prelucrarile de date realizate de ACT-RO respecta legislatia europeana in domeniu, pe care o puteti consulta aici:


a. Scopul si temeiurile prelucrarii:
ACT-RO prelucreaza datele cu caracter personal pentru indeplinirea nevoilor de comunicare si evidenta a membrilor asociatiei, cat si pentru a gestiona listele de asteptare a potentialilor membri.

Avand in vedere ca membrii asociatiei pot fi, conform statutului, si persoane care nu au implinit varsta de 18 ani, pentru aceste cazuri ACT-RO va prelucra date personale de contact exclusiv ale parintelui / tutorelui / reprezentantului legal, pe care le va asocia numelui membrului minor.
O prelucrare similara se va realiza in cazul candidatilor care nu au implinit varsta de 18 ani pentru listele de inscriere in asociatie.
Date cu caracter personal precum varsta si clasa scolara sunt necesare pentru alocarea pe grupa de varsta la care se defasoara activitatea.

ACT-RO nu prelucreaza datele cu caracter personal in scop de reclama, marketing sau publicitate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal are la baza, ca si temei legal, consimtamantul dumneavoastra explicit.


b. Categorii de date cu caracter personal:
Datele cu caracter personal care vor fi prelucrate in scopurile indicate mai sus sunt urmatoarele: numele + adresa de e-mail, numarul de telefon, varsta, oras de resedinta etc.


c. Colectarea datelor cu caracter personal:
Se realizeaza direct, prin intermediul formularului de inscriere online (membri candidati sau prin intermediul adeziunii (la momentul inscrierii sau ori de cate ori ACT-RO va solicita, ca reactualizare).
Datele cu caracter personal sunt preluate in baza de date mentinuta de ACT-RO pentru scopul mai sus mentionat.


d. Destinatarii datelor cu caracter personal:
In afara cerintelor principale interne, legate de scopul prelucrarii, datele cu caracter personal pot fi dezvaluite partenerilor contractuali in scopul oferirii unor servicii de calitate.
Acesti parteneri contractuali pot fi, spre exemplu: firme de asigurari, firme de transport, operatori turistici.
Datele cu caracter personal pot fi dezvaluite autoritatilor, bancilor si altor entitati atunci cand sunt solicitate in vederea obtinerii unor informatii de ordin administrativ: confirmarea calitatii de Cenzor sau de membru in Consiliului Director, confirmarea calitatii de membru ACT-RO.


e. Transferul datelor in strainatate:
In contextul desfasurarii activitatilor ACT-RO pentru actiuni cu caracter specific (participare la tabere, stagii, intruniri internationale), datele dumneavoastra pot fi transferate/accesate in strainatate catre partenerii contractuali din state membre ale Uniunii Europene, spatiu care asigura un nivel de protectie adecvat al datelor dumneavoastra cu caracter personal.


f. Durata prelucrarii:
Datele prelucrate pe baze contractuale vor fi pastrate pana la indeplinirea termenelor legale.
Prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal se va desfasura pana la data la care va retrageti consimtamantul cu privire la prelucrare sau pe o durata de maxim 5 ani daca nu intervine o astfel de opozitie/ retragere a consimtamantului.

La intervale regulate au loc evaluari ale datelor pentru a verifica acuratetea si actualitatea acestora. Datele dumneavoastra vor fi stocate exclusiv pentru timpul necesar pentru atingerea scopului de prelucrare, iar ACT-RO va lua masurile necesare pentru a evalua perioada de timp necesara la intervale regulate de un an, respectand principiile si regulile de prelucrare a datelor, stabilite prin legislatia aplicabila. 

In cazul in care Operatorul ajunge la concluzia ca, ulterior expirarii perioadei sau a retragerii consimtamantului, exista un interes legitim, o obligatie legala, sau un al temei de a prelucra ulterior datele dumneavoastra in alte scopuri, veti fi informat in mod corespunzator cu privire la acest lucru.
Dupa expirarea duratei prelucrarii indicate mai sus, sau dupa retragerea consimtamantului dumneavoastra si in cazul in care ACT-RO nu mai are motive legale sau legitime pentru a prelucra datele dumneavoastra, datele vor fi sterse din baza de date.

g. Securitatea prelucrarii datelor:
ACT-RO va informeaza prin prezenta ca evalueaza in permanenta si actualizeaza masurile de securitate implementate pentru a asigura securitatea si siguranta prelucrarii datelor cu caracter personal.

h. GDPR ofera persoanelor fizice vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal urmatoarele drepturi generale:
1. Dreptul de a fi informat;
2. Dreptul de acces;
3. Dreptul la rectificare;
4. Dreptul de stergere;
5. Dreptul de a restrictiona procesarea;
6. Dreptul la portabilitatea datelor;
7. Dreptul la obiect;
8. Drepturi legate de luarea de decizii automatizate si de profilare.

In cazul de litigiu aveti dreptul de a depune plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si / sau dreptul de a va adresa instantelor de judecata competente.

Exercitarea drepturilor de mai sus poate fi efectuata in orice moment, prin adresarea unei solicitari in format electronic, catre ACT-RO, la urmatoarea adresa: cercetasii.traditionali@gmail.com.
Vom procesa cererea si va vom raspunde in cel mai scurt timp, in functie de complexitatea si numarul cererilor adresate. 
In cazul in care doriti orice alte informatii necesare cu privire la cele de mai sus, inclusiv cu privire la modul de exercitare al drepturilor dumneavoastra., va rugam sa ne adresati o solicitare scrisa, datata si semnata, la datele de contact mentionate mai sus.

Precizam ca exercitarea unor drepturi (ex: stergere, restrictionare procesare etc.) poate avea ca efect imediat imposibilitatea comunicarii ACT-RO cu solicitantul in cauza (membru ACT-RO) si pe cale de consecinta duce la pierderea calitatii de membru (conform statut si regulament ACT-RO). 


i. Responsabilul cu protectia datelor
Pentru detalii privind responsabilul cu protectia datelor, va rugam sa adresati o solicitare scrisa, datata si semnata, la datele de contact mentionate mai sus.